Posredovanje službenih elektronskih naslovov zavarovalnici

by | Jan 29, 2019 | Novice

Nekaj strank se je na nas obrnilo z vprašanjem o dopustnosti posredovanja seznama službenih elektronskih naslovov svojih zaposlenih zavarovalnici, ki izvaja dodatno pokojninsko zavarovanje (drugi pokojninski steber oz. pokojninski skladi). Ob tem pojasnjujemo, da sprememba Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 (na katero se zavarovalnice sklicujejo), kakor tudi ostala delovnopravna zakonodaja, ne predstavlja zadostne pravne podlage za posredovanje (službenih) elektronskih naslovov. Elektronski naslovi (ime.priimek@organizacija.com) namreč štejejo za osebne podatke.

V spremembi ZPIZ-2 je navedeno le, da je redno letno obveščanje zavarovancev (potrdilo o stanju na pokojninskem računu, konec januarja in povzetek letnega poročila kritnega sklada konec junija) dopustno tudi preko elektronskih sredstev (portal ali elektronski naslov). V četrtem odstavku 250a. člena ZPIZ-2 je navedeno: ” … se zagotavljanje podatkov z uporabo elektronskih sredstev šteje kot primerno […], če je mogoče dokazati, da ima član stalen dostop do interneta. Kot dokaz za to se šteje, da član (ne delodajalec) upravljavcu pokojninskega sklada zagotovi naslov elektronske pošte za navedeno poslovanje.”

Da bi bilo posredovanje elektronskih naslovov zaposlenih dolžnost delodajalca nismo zasledili.  Zaradi navedenega smo mnenja, da ima vsak zavarovanec možnost, da si sam izbere ali želi obvestila še naprej prejemati v pisni obliki ali pa jih želi prejemati na elektronski način preko elektronskih pošte ali portala. Za izpolnitev svojih obveznosti obveščanja svojih zavarovancev ima zavarovalnica na voljo vse osebne podatke (ime in priimek, naslov kraja). V kolikor želi dodatne osebne podatke, potrebuje za to privolitev od člana osebno.

Delodajalec lahko svoje zaposlene sicer seznani o novi možnosti, vendar je odločitev vsakega zaposlenega na kak način želi prejemati obvestila zavarovalnice.