Osebne izkaznice v personalnih mapah zaposlenih

by | Feb 28, 2019 | Novice

Ali imate v vaših personalnih mapah kopije osebnih izkaznic zaposlenih? Predlagamo vam, da te kopije čimprej uničite, saj je kopiranje osebne izkaznice dopustno le v redkih primerih. Dopustno je, da si za vaše kadrovske potrebe naredite prepis podatkov iz osebne izkaznice zaposlenega.