Politika varstva osebnih podatkov

by | Feb 28, 2019 | Novice

Na vaši spletni strani morate posameznikom zagotoviti potrebne informacije v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov. S tem boste zadostili zahtevam iz členov 12 – 14 Splošne uredbe.

Navedene informacije je najbolj smotrno zagotoviti z objavo t.i. izjave o varstvu osebnih podatkov (Politika zasebnosti) npr. na tistem mestu, kjer imate objavljene podatke o Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov. Vzorec dokumenta je dostopen v našem oblaku na naslovu: https://datainfo.si/dokument/ v mapi vaše dejavnosti.

Pomembno je, da politiko postavite na takšno mesto na svoji spletni strani, da jo bo povprečen posameznik relativno enostavno našel.