Spletne strani in kršitve

by | Mar 18, 2019 | Novice

IP opozarja na porast kršitev varstva osebnih podatkov, ki so posledica slabo zavarovanih spletnih strani.  Ob nerednih posodobitvah programske opreme in neustrezni konfiguraciji je v večini primerov glavni razlog za nastanek varnostnih incidentov neprimerna omejitev uporabniških in dostopnih pravic.

Upravljalci spletnih strani naj skrbno preverijo uporabniške dostope  do posameznih podatkov in ustrezno indeksirajo vsebin, ki ne bi smele biti prosto dostopne. Več informacij pridobite na povezavi:

https://www.ip-rs.si/novice/neustrezno-zavarovanje-osebnih-podatkov-na-spletnih-straneh-1119/