ZVOP-2

by | Mar 18, 2019 | Novice

Kot smo vas že večkrat opozorili, so se inšpekcijski nadzori pri strankah že pričeli, v številčnejšem obsegu pa jih lahko pričakujemo s sprejetjem novega Zakona o varstvu podatkov (ZVOP-2), ki je trenutno v fazi javne razprave. Zato je nadvse pomembno, da v kolikor še niste, pripravite zahtevane dokumente in iz naše strani pridobite poročilo o stanju uskladitve, saj boste tudi s tem poročilom, v primeru inšpekcijskega nadzora, izkazovali svojo stopnjo skladnosti s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.
Končala se je javna obravnava predloga Zakona o varstvu osebnih podatkov-2, ki je dosegljiv na povezavi ministrstva za pravosodje:
http://www.mp.gov.si/fileadmin/mp.gov.si/pageuploads/Mandat_2018-2022/Zakonodaja/ZVOP-2_6.3.19.pdf