Načelo čiste mize in praznega zaslona

by | Maj 21, 2019 | Novice

Naši svetovalci na terenu ugotavljajo, da je v praksi načelo čiste mize in praznega zaslona velikokrat zanemarjeno. Zaposleni ne smejo puščati nosilcev podatkov na mestih, kjer bi lahko bili dostopni nepooblaščenim osebam. Delovna mesta morajo biti organizirana tako, da se prepreči priložnostno »gledanje čez rame«. Priporočamo, da uporabite opremo, ki po določenem času uporabnikove neaktivnosti izključi zaslon ali ga preklopi na ohranjevalnik zaslona, zavarovan z geslom.