Posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih otrok

by | Jun 18, 2019 | Novice

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o gimnazijah, ki izenačuje obravnavo mladoletnih in polnoletnih dijakov (denimo pri opravičevanju izostankov in pri izrekanju vzgojnih ukrepov) ter ureja pravico staršev polnoletnih dijakov, da so seznanjeni s podatki o njihovem izobraževanju. Nov, 43.a člen (razkrivanje in posredovanje osebnih podatkov staršem polnoletnih otrok) predpostavlja, da imajo starši, ki so v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja pravico, da jim šola, na enak način kot staršem mladoletnega dijaka, razkrije oziroma posreduje osebne podatke dijaka in druge informacije. Novi predpisi naj bi pričeli veljati s pričetkom novega šolskega leta. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah je dosegljiv na povezavi: http://vrs-3.vlada.si/MANDAT18/VLADNAGRADIVA.NSF/71d4985ffda5de89c12572c3003716c4/fac21cca588b425fc125841100226242/$FILE/VGZGIM31052019novo.pdf