Rok hrambe dokumentov neizbranih kandidatov

by | Jul 24, 2019 | Novice

Mnogi delodajalci ne vedo, kako naj opredelijo roke hrambe dokumentov neizbranih kandidatov za delovno mesto. Zaradi mnogih različnih področij in oblik zaposlovanja, ni možno postaviti univerzalnega pravila glede določanja roka hrambe. V postopku izbire kandidatov za zaposlitev na razpisano delovno mesto je potrebno v skladu z načelom omejitve shranjevanja, rok hrambe dokumentacije določiti glede na potek rokov za uveljavljanje pravic in dokler to za določeno dokumentacijo zahtevajo morebitni področni predpisi ali če takšna obveznost izhaja iz pogodbenih obveznosti, ki organizacijo obvezujejo. Hramba podatkov kandidatov za morebitne prihodnje razpise je dopustna le v primeru, kadar kandidat v takšno obdelavo vnaprej privoli.

Pri določanju rokov si lahko pomagate z ikonografijo, dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=4775&md5=8612673b0005c1c7c49b3ad45811043dff5322a2&parameters%5B0%5D=YTowOnt9