Omogočanje dostopa do lastnih osebnih podatkov

by | Jul 25, 2019 | Novice

Informacijski pooblaščenec opozarja na primere, ko organizacije ne ukrepajo na zahteve posameznikov za dostop do lasnih podatkov. Takšne zahteve ignorirajo ali neupravičeno zavrnejo. Skladno s 15. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov, lahko vsak posameznik (stranka, kupec, naročnik ali zaposlen) kadarkoli zahteva pojasnila o tem, katere osebne podatke organizacija obdeluje, za kakšen namen in na kakšni pravni podlagi. Organizacije morajo na zahtevo posameznika podatke zagotoviti brezplačno, najkasneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ta rok se lahko pri kompleksnejših zahtevah ali velikem številu zahtev podaljša za največ dva meseca. Če se dokaže, da je zahteva očitno neutemeljene ali pretirana ali če posameznik zahteva dodatno kopijo osebnih podatkov se izjemoma lahko zaračuna razumna pristojbina.