Uporaba GPS naprav

by | Jan 10, 2020 | Novice

Informacijski pooblaščenec je izdal prenovljene smernice o uporabi GPS sledilnih naprav in varstvu osebnih podatkov. Za razliko od videonadzora, zakonodaja z vidika varstva osebnih podatkov uporabe GPS sledilnih naprav posebej ne ureja, kar pomeni, da je potrebno slediti predvsem temeljnim načelom varstva osebnih podatkov. Slednje pomeni, da mora upravljavec osebnih podatkov presoditi, pod kakšnimi pogoji bi bila uporaba teh naprav sorazmerna in zakonita. Spomnimo, upravljavec podatkov o lokaciji bo na primer delodajalec, ki upravlja GPS sledilne naprave v povezavi s svojimi zaposlenimi, organizacija, ki GPS naprave uporablja nad osebami, ki sodijo v okvir njene dejavnosti (dom za ostarele na primer s pomočjo GPS naprav sledi dementnim osebam, ki so pod njegovo oskrbo), ali pa ponudniki operacijskih sistemov, aplikacij in storitev, ki obdelujejo lokacijske podatke pri uporabi GPS sledilnih naprav, ki so vgrajene v naprave uporabnikov njihov storitev (npr. v mobilnikih, pametnih zapestnicah ipd).
V kolikor razmišljate o uvedbi GPS sledilnih naprav, je izvedba ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov bistvenega pomena. V okviru izvedbe ocene učinka na varstvo osebnih podatkov se bo namreč naredila presoja, pod katerimi pogoji bi bila uporaba GPS sledlilnih naprav sorazmerna, zakonita, transparentna in varna. Predvsem je potrebno presoditi ali bomo z uvedbo GPS tehnologije resnično dosegli želene cilje. Tako na primer lokacijski podatki, pridobljeni s pomočjo GPS naprave, sami po sebi še ne pomenijo, da je bilo na primer delo na tej lokaciji dejansko opravljeno, ali je bila pošiljka resnično dostavljena, ali je bilo izvedeno čiščenje in podobno. Slednje je pomembno, saj uvedba GPS naprav samo zaradi dokazovanja opravljenih storitev, ali zaradi ekonomičnosti uporabe naprav, ne bo dopustna. Presoditi je potrebno tudi, ali bi lahko zasledovan cilj dosegli z blažjimi ukrepi, na primer z beleženjem zgolj točke in časa odhoda ter prihoda na lokacijo (in ne stalni nadzor nad gibanjem posameznika).
V kolikor nameravate uvesti GPS sledenje ali o njem razmišljate nas o tem seveda obvestite. Več o varstvu osebnih podatkov pri uporabi GPS naprav si lahko preberete v omenjenih smernicah Informacijskega pooblaščenca, dostopnih na spletni strani: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_za_GPS.pdf.