Fotografije kot osebni podatki

by | Feb 11, 2020 | Novice

Fotografije (zaposlenih, udeležencev dogodka, obiskovalcev …) se uvrščajo pod varovane osebne podatke takrat, kadar je na podlagi njih mogoče prepoznati ali določiti posameznika, predvsem takrat, ko je posameznik na fotografiji nedvomno in jasno razviden ter takrat, ko se skupaj s fotografijami obdelujejo še drugi osebni podatki kot so imena in priimki, letnice rojstva in podobno. Pomembno je torej dejstvo, ali je posameznike na fotografiji mogoče prepoznati oziroma določiti. Fotografiranje oziroma snemanje, ki omogoča identifikacijo posameznikov, torej lahko predstavlja obdelavo osebnih podatkov, kar pomeni, da mora fotografiranje, snemanje in morebitna kasnejša objava posnetkov, temeljiti na ustrezni pravni podlagi.

 

Ko govorimo o objavi fotografij zaposlenih na spletnih straneh delodajalca, bi pravno podlago za objavo fotografije lahko predstavljala pogodba o zaposlitvi, vendar samo v primeru, da delodajalec izkaže, da je objava fotografije delavca resnično potrebna zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ali v zvezi z delovnim razmerjem. V navedenem primeru privolitev delavca ni potrebna.

 

V večini primerov, pa bo pravno podlago za fotografiranje oziroma snemanje in kasnejšo objavo posnetkov, lahko predstavljala le privolitev posameznika. Privolitev posameznika mora biti vedno nedvoumna, specifična za določen namen ter seveda prostovoljna. Upravljavec osebnih podatkov pa mora biti sposoben pridobljena soglasja tudi izkazati.

 

Izjemoma lahko fotografije in videoposnetke (na primer udeležencev na prireditvi) obdelujemo na podlagi zakonitega interesa po členu 6(1)(f) Uredbe, ki se tipično uporablja v situacijah, ko od posameznika ni mogoče ali pa ne bi bilo smotrno (na primer zaradi nesorazmernih stroškov, ki bi nastali ob pridobivanju soglasij), pridobiti njihove osebne privolitve. Pred uporabo pravne podlage zakonitega interesa mora upravljavec osebnih podatkov narediti presojo sorazmernosti posega v interese ali temeljne pravice in svoboščine posameznika.

 

V primeru, da so udeleženci dogodka fotografirani od zadaj in se jih iz fotografije ne da določiti na podlagi drugih značilnosti, takšna fotografija ne predstavlja osebnih podatkov.

 

Mnenje Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1275.