V Evropski uniji povečan obseg kaznovanja za kršitve varstva osebnih podatkov

by | Feb 11, 2020 | Novice

V Evropski uniji lahko opazimo, da so pristojni organi za varstvo osebnih podatkov pričeli pospešeno sankcionirati kršitve varstva osebnih podatkov, pri čemer pa se ni povečal samo obseg izrečenih glob ampak tudi njihova višina.

V Španiji je na primer organizacija Vodafone España, S.A.U. prejela globo v višini 50.000 €, ker je dopis z osebnimi podatki (ime in priimek, naslov ter osebna izkaznica posameznika) poslala neupravičeni osebi, natančneje sosedu osebe, na katero so se osebni podatki nanašali. Za podobno vrsto kršitve je bila v Romuniji izrečena globa v višini 2.000 €. V Italiji je organizacija Community of Francavilla Fontana prejela globo v višini 27.800.000 €, saj ni imela ustrezno pridobljenih privolitev za uporabo osebnih podatkov za tržne namene, oziroma, je osebne podatke posameznikov obdelovala kljub njihovi izrecni prepovedi. V Grčiji pa je bila zaradi nezakonite uvedbe videonadzora izrečena globa v višini 15.000 €.

Informativni prikaz zaradi kršitve varstva osebnih podatkov izrečenih glob je dostopen na povezavi: https://www.enforcementtracker.com/.