Prenovljen vzorec Evidence dejavnosti obdelave

by | Mar 9, 2020 | Novice

Na oblaku najdete nov vzorec Evidence dejavnosti obdelave, ki smo mu dodali Evidenco posameznikov, ki so prepovedali obdelavo osebnih podatkov (npr. v tržne namene). Vodenje in pomembnost Evidence posameznikov, ki so prepovedali obdelavo osebnih podatkov, bomo pojasnili na dveh primerih.

Prvi primer: Kadar se posameznik, ki se je preko vaše spletne strani prijavil na vaše spletne novice, od teh odjavi, to pomeni, da mu spletnih novic več ne smete pošiljati. Kljub odjavi, pa ste kot upravljavec osebnih podatkov, dolžni zagotoviti dokaz, da ste posamezniku pretekle novice pošiljali na podlagi privolitve. V kolikor bi namreč podatke posameznika, ki se je od novic odjavil, popolnoma izbrisali iz vaših evidenc ter bi kasneje ta posameznik zahteval navedbo pravne podlage, na podlagi katere ste mu novice do odjave pošiljali, tega podatka ne bi mogli zagotoviti, saj ste ga izbrisali. Po podaji soglasja posameznika za obveščanje, smo kontaktne podatke (na primer elektronski naslov) obdelovali na pravni podlagi privolitve. Ko pa je podano privolitev posameznik preklical, njegov elektronski naslov v Evidenci dejavnosti obdelav vodite na podlagi zakonitega interesa, saj s tem zagotavljate dokazljivost zakonitosti obdelave osebnih podatkov. Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve se je po preklicu spremenila v pravno podlago zakonitega interesa.

Drugi primer: Elektronski naslov kupca vaših izdelkov ste za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev uporabljali pod pogojem določenem v drugem odstavku 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1). Po prejemu vaše ponudbe (reklamnega sporočila) je kupec uporabo svojega elektronskega naslova v ta namen prepovedal. Ker ste elektronski naslov kupca obdelovali v skladu s prej omenjenim členom, ste za neposredno trženje, do zavrnitve obdelave osebnih podatkov za ta namen imeli zakonit interes. Ko pa vaš kupec zavrne uporabo svojega elektronskega naslova v tržne namene, je smiselno enako, kot v zgornjem primeru, vaša obveznost, da elektronski naslov (brez drugih osebnih podatkov) zabeležite in vodite v Evidenci posameznikov, ki so prepovedali obdelavo osebnih podatkov v tržne namene. Le tako lahko namreč zagotovite, da elektronskega naslova za ta namen več ne boste uporabljali.

Iz zgoraj navedenega sledi, da je bistveno, da posodobite svojo Evidenco dejavnosti obdelave tako, da vanjo vpišete tudi Evidenco posameznikov, ki so prepovedali obdelavo osebnih podatkov (npr. v tržne namene), seveda pod pogojem, da to Evidenco vodite, oziroma ste jo, kot opisano zgoraj, dolžni voditi.