Izvajanje izobraževanje na daljavo po šolah

by | Apr 14, 2020 | Novice

Informacijski pooblaščenec se je v svojem mnenju izrekel glede varstva osebnih podatkov pri izobraževanju na daljavo in sicer tako iz vidika učitelja kot učenca, oziroma dijaka.
Ko vladajo izredne razmere, je uporaba novih tehnologij, tehnik in metod, praktično neizogibna. Tudi informacijski pooblaščenec je mnenja, da je v trenutnih razmerah uporaba informacijske tehnologije v izobraževalnem procesu za izvajanje kvalitetnega izobraževalnega procesa sorazmerna in nujno potrebna. Pravno podlago za dopustnost zbiranja objave in hrambe učnih ur pedagoškega delavca na zavarovanem spletnem strežniku oziroma e-okolju, predstavlja 48. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Slednje velja pod pogojem, da gre za obdelavo, ki je nujno potrebna za izvajanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Delodajalec, mora biti zmožen dokazati, da osebne podatke zaposlenega potrebuje za izvrševanje pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. Pomembno je poudariti, da način izobraževanja s snemanjem učiteljev, ne bi smelo temeljiti na privolitvi, saj v tem primeru privolitev zaradi svoje preklicljivosti, za namen kontinuiranega učnega procesa, ne more biti primerna pravna podlaga.
Pomembno pa je še spomniti, da morajo upravljavci osebnih podatkov, v tem primeru šole, določiti primerne roke hrambe takšnih osebnih podatkov, poskrbeti za varnost obdelave osebnih podatkov, seznaniti učitelje z določenimi pravicami, kot tudi dogovoriti vprašanje avtorskih pravic.
Tudi ko govorimo o pravni podlagi obdelave osebnih podatkov učencev oziroma študentov, kamor sodijo tudi zvočni in/ali video posnetki, pravne podlage ne sme predstavljati soglasje.  Pri izobraževanju na daljavo gre za izvajanje javnopravne naloge izobraževalne ustanove, zato pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja področna zakonodaja, ki določa, obveznost šol, da zagotavljajo predvidene oblike izobraževanja, ter dolžnost učencev in dijakov, da izpolnjujejo svoje šolske obveznosti. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja nadalje v 119., členu določa, da pod delovne obveznosti učiteljev prav tako spada zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela.
Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca si lahko preberete na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1479.