Informacijski pooblaščenec izdal odločbo glede videonadzora

by | Maj 11, 2020 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v svoji odločbi ponovno opozoril na problematiko nepravilnega izvajanja videonadzora. V obravnavanem primeru je pravna oseba izvajala videonadzor tako nad zunanjostjo, kot tudi nad notranjostjo svojih poslovnih prostorov. Notranje kamere so pokrivale tudi delovna mesta zaposlenih, direktor družbe pa je lahko preko svojega prenosnega računalnika, ves čas v živo spremljal video posnetke nadzornih kamer.

Na tem mestu vas želimo ponovno opozoriti, da je izvajanje videonadzora znotraj delovnih prostorov dovoljeno le v izjemnih primerih in sicer kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati interese iz prejšnjega stavka, ne sme pa se izvajati v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. Pred uvedbo videonadzornega sistema se mora delodajalec posvetovati z reprezentativnih sindikatom, pred pričetkom izvajanja videonadzora pa mora delodajalec o uvedbi videonadzornega sistema zaposlene pisno obvestiti.

Informacijski pooblaščen je poudaril, da sicer ni mogoče izključiti možnosti, da zavezanec omogoča spremljanje dogajanja v svojih poslovnih prostorov preko žive slike, vendar bi bilo potrebno to upravičiti z namenom s katerim se videonadzor izvaja. Spremljanje žive slike bi bilo tako dopustno le, če bi bilo to nujno potrebno zaradi varovanja premoženja in zagotavljanja varnosti ljudi, kar pa bi lahko uresničili samo z neprekinjenim spremljanjem žive slike med delovnim procesom s strani pooblaščene osebe na primer varnostnika. Glede na to, da lahko direktor spremlja prenos žive slike le takrat, ko mu čas to dopušča in se nahaja v svoji pisarni, slednje ne more izpolniti pogoja nujnosti varovanja premoženja in zagotavljanja varnosti ljudi, kar pomeni, da je bilo izvajanje videonadzora v tem delu protipravno.