Spremljanje zdravstvenega stanja zaposlenih

by | Maj 11, 2020 | Novice

Informacijski pooblaščenec se je v svojem mnenju št. 07120-1/2020/337, izrekel glede dopustnosti podpisa izjave zaposlenega, s katero potrdi prejem informacij in navodil v zvezi s preprečevanjem in obvladovanjem epidemije COVID-19. V konkretnem primeru je šlo torej zgolj za izjavo, s katero je zaposleni potrdil prejem vprašanj o zdravstvenem stanju, konkretneje o prisotnosti za COVID-19 značilnih pojavnih bolezenskih znakov. Vprašanja so bila namenjena pomoči zaposlenemu pri prepoznavanju simptomov in ne poročanju delodajalcu o zdravstvenem stanju zaposlenih. Če torej ne gre za anamnestično anketo, ki bi jo zaposleni moral ob vsakokratnemu prihodu na delo izpolniti in predložiti delodajalcu,  takšna izjava iz vidika varstva osebnih podatkov ni sporna. 

Delodajalec pa od svojih zaposlenih ne sme zahtevati sprotnega obveščanja o konkretnih znakih bolezni, oziroma o njegovem zdravstvenemu stanju ter o konkretnih navodilih delavčevega osebnega zdravnika (z izjemo informacij do katerih je delodajalec upravičen – predvsem do podatkov o režimu gibanja in informacijah na bolniškem listu).

Več o mnenju Informacijskega pooblaščenca glede podpisovanja posebne izjave glede zdravja s strani delavcev, si lahko preberete na povezavi: https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1632.