Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca

by | Jun 2, 2020 | Novice

Ob drugi obletnici veljavnosti Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec izdal letno poročilo za leto 2019, v katerem je ugotovil, da se število prijav in pritožb v zvezi z uveljavljanjem pravic posameznikov v zadnjih dveh letih povečuje. V letu 2019 je Informacijski pooblaščenec prejel kar 137 samoprijav glede kršitev varstva osebnih podatkov. Najpogostejše kršitve so bile izguba ali odtujitev nosilcev osebnih podatkov (prenosnih računalnikov, USB ključkov, …), nepooblaščeno dostopanje do osebnih podatkov kot posledica zlorabe pooblastil zaposlenih, programske napake ali zlonamernega programa oz. vdora v informacijske sisteme ter posredovanje osebnih podatkov nepooblaščenim osebam. Na informacijskega pooblaščenca je bilo s področja varstva osebnih podatkov v letu 2019 naslovljenih 181 pritožb.

Na področju informacij javnega značaja Informacijski pooblaščenec ugotavlja porast pritožb zaradi molka organa, ki predstavljajo kar 44% vseh prejetih pritožb. Rok v katerem mora zavezanec podati odgovor zahtevo do informacij javnega značaja je 20 delovni dni. Informacijski pooblaščenec svetuje, da zavezanci izjeme od prostega dostopa do informacij javnega značaja razlagajo ozko. Pri tem spomnimo, da se podatki povezani z delom javnih uslužbencev (razen izjem), kakor tudi okoljski podatki, v skladu z 3. odstavkom 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), štejejo za absolutno javne podatke.

Več o poročilu Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/informacijski-pooblascenec-na-dan-2-obletnice-uporabe-gdpr-drzavnemu-zboru-posredoval-let-1188/