Izjava o vračilu delovnih sredstev in ukinitvi dostopov

by | Jul 8, 2020 | Novice

Kot pojasnjeno na našem spletnem seminarju: ob prenehanju delovnega razmerja priporočamo, da  zaposlenemu v podpis predložite izjavo, s katero zaposleni izjavi, da je iz službenih naprav in računov odstranil morebitne zasebne osebne podatke ter da je upravljavcu vrnil osebne podatke, ki jih je obdeloval v okviru delovnega razmerja. Ob prekinitvi delovnega razmerja je ključno tudi, da se zaposlenemu odvzamejo dostopi v sistem organizacije (dostop do elektronske pošte, informacijskega sistema, alarmnega sistema ipd.) O odvzemu dostopov se ob prekinitvi delovnega razmerja ustvari zapisnik.

Osnutka omenjenih dokumentov sta vam dostopna na oblaku v mapi Vzorci in navodila / Kadrovsko področje.

O problematiki varstva osebnih podatkov na službenih računalnikih se je v preteklosti že izreklo Višje sodišče v Mariboru, ki je ponovno pojasnilo, da je stopnja pričakovane zasebnosti ob uporabi službenih računalnikov utemeljeno zmanjšana, saj ima delavec na njem samo pravico do uporabe. Vendar je na tem mestu potrebno ponovno poudariti, da je nadzor elektronskih sporočil zaposlenih lahko zgolj izreden dogodek, ki mora biti vsakič utemeljen s posebej izkazanimi potrebami iz delovnega razmerja, npr. zaradi preverbe kršitev delovnega razmerja, očitkov uhajanja informacij ali kršitve konkurenčne klavzule in podobnega. Stopnja pričakovane zasebnosti pa se ob vrnitvi delovnih sredstev ob prenehanju delovnega razmerja še dodatno zmanjša. Slednje velja pod pogojem, da je bila zaposlenemu dana možnost izbrisa svojih zasebnih sporočil.

Celotni sklep Višjega sodišča v Mariboru (VSM Sklep V Kp 4993/2014), je dostopen na povezavi: http://www.sodnapraksa.si/?q=varstvo%20osebnih%20podatkov&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&database[SEU]=SEU&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&order=changeDate&direction=desc&rowsPerPage=20&page=5&id=2015081111429324.