Kršitev varstva osebnih podatkov kot razlog izredne odpovedi

by | Jul 8, 2020 | Novice

Višje delovno in socialno sodišče Republike Slovenije je ponovno potrdilo, da je kršitev varstva osebnih podatkov lahko utemeljen razlog za podajo izredne odpovedi. Do kršitve varstva osebnih podatkov je prišlo, ker je delavec na spletu javno objavil dokumente, ki so vsebovali tudi varovane osebne podatke. Sodišče je izreklo, da opisana kršitev izpolnjuje pogoj druge alineje prvega odstavka 110. člena Zakona o delovnih razmerjih, ki določa, da lahko delodajalec delavcu izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če delavec naklepoma ali iz hude malomarnosti huje krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

Celotna sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča Republike Slovenije (VDSS Sodba Pdp 538/2019), je dostopna na povezavi:

http://www.sodnapraksa.si/?q=varstvo%20osebnih%20podatkov&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&database[SEU]=SEU&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&order=changeDate&direction=desc&rowsPerPage=20&page=1&id=2015081111436150.