Vabilo nekdanjim zaposlenim

by | Jul 8, 2020 | Novice

Kot že znano, je Informacijski pooblaščenec pred časom pojasnil, da lahko nekdanjega zaposlenega na dogodek (na primer obletnico) povabimo, če smo od njega prejeli privolitev. S privolitvijo delavec jasno izrazi svojo voljo, da želi tudi po prenehanju delovnega razmerja prejemati vabila na dogodke. Kot ste seznanjeni, vam je vzorec takšnega soglasja dostopen na oblaku, v mapi Vzorci in navodila / Kadrovsko področje. S pomočjo našega vzorca, lahko soglasje pridobite še v času trajanja delovnega razmerja ter se s tem izognete celotni problematiki vabljenja nekdanjih zaposlenih. Večina od vas je to področje že uredila. Problem pa nastane, ko od nekdanje zaposlenega nismo pridobili ustreznega soglasja, vendar bi ga kljub temu želeli povabiti na dogodek.

Informacijski pooblaščenec je v novejšem mnenju, pojasnil, da lahko delodajalec soglasja nekdanjih zaposlenih za vabljenje na bodoče dogodke pridobi tudi tako, da jim soglasje pošlje na kontaktni naslov, s katerimi že zakonito razpolaga (po pošti na naslov prebivališča).

Dalje, delodajalec lahko nekdanje zaposlene v izrednih primerih povabi, čeprav privolitev ni uspel pridobiti. To lahko stori, če kot upravljavec osebnih podatkov presodi, da z osebnim vabilom na dogodek sicer sorazmerno posega v zasebnost nekdanjih zaposlenih, bistveno pa je, da lahko nekdanji zaposleni upravičeno pričakujejo, da bodo na dogodek vabljeni (npr. tradicija). Presojo, ali je takšno vabljenje v danem primeru dopustno, mora opraviti upravljavec sam, pri čemer je pomembno, da se nekdanje zaposlene obvesti o pogojih obdelave osebnih podatkov, ter o tem, da imajo pravico zahtevati, da se jih na dogodke ne vabi več.

Seveda velja, da v primeru, ko je zaposleni izjavil, da ne želi prejemati vabil na dogodke upravljavca, ponovno pošiljanje vabil ali soglasij za ta namen, nikakor ni dopustno.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca, številka 0712-1/2019/2496, je dostopno na povezavi:

https://www.ip-rs.si/vop/?tx_jzgdprdecisions_pi1%5BshowUid%5D=1156&tx_jzgdprdecisions_pi1%5BhighlightWord%5D=nekdanji%20zaposleni.