Vpogledi policistov v osebne podatke politikov

by | Avg 13, 2020 | Novice

Pred nekaj meseci so v javnosti odmevala namigovanja, da naj bi policisti neupravičeno vpogledovali v osebne podatke politikov ter tako sistematično kršili načela varstva osebnih podatkov. Informacijski pooblaščenec je tekom inšpekcijskega nadzora preveril upravičenost vpogledov v osebne podatke 45-ih politikov, med katerimi je 19 predsednikov parlamentarnih strank in vodij poslanskih skupin. V postopku je bilo ugotovljeno, da je bila večina vpogledov upravičena ter zakonita. Sicer obstaja sum, da je nekaj posameznih policistov v osebne podatke politikov vpogledovalo neupravičeno, vendar postopek še traja. Večje ter sistematične kršitve tako v postopku niso bile ugotovljene. Informacijski pooblaščenec pa je inšpekcijski postopek razširil tudi na druge upravljavce zbirk osebnih podatkov. Zakonitost vpogledov v osebne podatke 19-ih politikov Informacijski pooblaščenec sedaj preverja tudi:

  • v Centralnem registru prebivalstva (CRP) Ministrstva za notranje zadeve;
  • v Evidenci registriranih vozil (MRVL) Ministrstva za notranje zadeve;
  • v davčnem registru in Evidenci o davkih Finančne uprave RS;
  • v Centralnem kreditnem registru (SISBON) Banke Slovenije.

Opazimo, da je Informacijski pooblaščenec v svojih inšpekcijskih postopkih zelo aktiven ter da lahko v prihodnosti pričakujemo še več obsežnih pregledov. V primeru kakršnegakoli prejema dopisa s strani Informacijskega pooblaščenca nas o slednjem nemudoma obvestite, da vam bomo lahko pomagali pri pripravi odgovora.
Celotno obvestilo Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/postopek-informacijskega-pooblascenca-vpogledi-v-osebne-podatke-politikov-1197/.