Sprememba politike varstva zasebnosti

by | Sep 11, 2020 | Novice

Ta novica velja samo za tiste, ki osebne podatke izvažate tudi v ZDA (npr. z uporabo Google ali Facebook).

Prejšnji mesec smo vas obvestili, da je Sodišče Evropske unije dogovor o zasebnostnem ščitu (Privacy shield) razglasilo za neveljavnega. Sklicevanje na zasebnostni ščit v Politiki varstva osebnih podatkov (oz. Politiki zasebnosti) tako več ni ustrezno. Zaradi navedenega vam svetujemo, da v Politiki varstva osebnih podatkov, naslednja odstavka:

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so pogodbeni obdelovalci iz ZDA vključeni v program Zasebnostnega ščita EU-ZDA (Privacy Shield).

Več o Zasebnostnem ščitu EU-ZDA piše Informacijski pooblaščenec: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/obveznosti-upravljavcev/iznos-osebnih-podatkov-v-tretje-drzave/iznos-osebnih-podatkov-v-zda/

zamenjate s tem besedilom:

Organizacija kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri so čemer razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme organizacija in potrdijo nadzorni organi v EU).

Podatke v ZDA iznašate če uporabljate informacijske storitve, ki ne omogočajo shranjevanje podatkov v Evropski Uniji (npr. Zoom, Microsoft, Google, Facebook). O nadaljnjih korakih in morebitnih spremembah vas bomo še obvestili oz. se obrnite na nas.