Objava podatkov povezanih z dodatkom za delovno uspešnost javnih uslužbencev

by | Okt 9, 2020 | Novice

S 1. julijem 2020, se je v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), ponovno začela izplačevati redna delovna uspešnost. Glede navedenega se iz vidika varstva osebnih podatkov postavi vprašanje, katere podatke je glede dodatka za delovno uspešnost javnih uslužbencev znotraj organizacije dopustno oziroma obvezno objaviti.

33. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS) določa, da se znotraj uporabnika proračuna oziroma organizacijske enote objavi vsota točk posameznega javnega uslužbenca, za katerega je bilo v postopku ugotavljanja doseganja kriterijev za določitev dela plače za redno delovno uspešnost ugotovljeno, da je dosegel nadpovprečne delovne rezultate. Glede na navedeno se objavijo ime in priimek javnega uslužbenca in število doseženih točk v posameznem ocenjevalnem obdobju (od 1 do 5 točk).

Več informacij o izplačevanju delovne uspešnosti je dostopno na povezavi: https://www.sviz.si/od-danes-javni-usluzbenci-znova-upraviceni-do-izplacila-dela-place-za-redno-delovno-uspesnost/