Nujnost odjave iz informacijskega sistema ob zapustitvi delovne površine

by | Jan 29, 2021 | Novice

V odločbi o prekršku številka 0603-5/2019/11 je Informacijski pooblaščenec obravnaval prekršek varstva osebnih podatkov, ki ga je kršitelj zakrivil s tem, da se ob zapustitvi delovne postaje ni odjavil iz informacijskega sistema, ki je omogočal seznanitev z osebnimi podatki posameznikov. V času krajše odsotnosti kršitelja, je namreč neznana oseba z uporabniškim imenom in geslom kršitelja nepooblaščeno dostopala do osebnih podatkov določenega posameznika. Kršitelj je zatrjeval, da je računalnik zgolj za nekaj minut zapustil v prostoru, kjer pa so se nahajali samo sodelavci, ki jim je zaupal. Navajal je tudi, da je imel nastavljen ohranjevalnik zaslona, ki bi računalnik samodejno zaklenil po 15 minutah. S temi navedbami je kršitelj želel dokazati, da je osebne podatke varoval na zadosten način. Informacijski pooblaščenec se z utemeljitvijo incidenta ni strinjal in je razsodil, da je kršitelj kršil določbe 2. točke prvega odstavka in četrtega odstavka 24. člena ZVOP-1 ter prvega odstavka 25. člena ZVOP-1 ter mu naložil globo v višini 830 eur ter plačilo stroškov v višini 83 eur.

Nastavitev, ki računalnik avtomatsko zaklene po določenem času (npr. nekaj minut) je sicer zelo koristna, saj nam lahko pomaga, če napravo ob odhodu slučajno pozabimo zakleniti (npr. ohranjevalnik zaslona ali ang. Screensaver). Vsekakor pa velja, da se moramo ob vsaki odsotnosti od naprave (ne glede na to, kako kratki) odjaviti, če obstaja možnost, da bi se z podatki seznanila neupravičena oseba – za katero se lahko šteje tudi sodelavec ali družinski član. Hitro zaklepanje zaslona v sistemu Windows lahko dosežemo če na tipkovnici hkrati pritisnemo znak za Windows in črko L.