Informacijski pooblaščenec lahko sankcionira kršitve in izdaja denarne kazni

by | Feb 2, 2021 | Novice

Informacijska pooblaščenka je na svoji spletni strani objavila, da je Vrhovno sodišče potrdilo, da lahko izreka tudi denarne kazni po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP 1). Neuradno smo izvedeli, da so prve denarni kazni za kršitelja, vodstvo in organizacijo že bile izrečene.

Po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov (v nadaljevanju: Splošna uredba) je veliko posameznikov zagovarjalo stališče, da Informacijski pooblaščenec več ni pristojen izrekati globe za prekrške na podlagi ZVOP-1.  Vrhovno sodišče RS in Višje sodišče v Ljubljani sta v svojih odločitvah pritrdila stališču Informacijskega pooblaščenca, da lahko ta, tudi po začetku veljavnosti Splošne uredbe, še vedno vodi prekrškovne postopke in izreka sankcije kršiteljem, ki nezakonito obdelujejo osebne podatke ali opustijo postopke in ukrepe za zavarovanje teh podatkov in s tem storijo prekršek po ZVOP-1, ne glede na to, ali je bil konkretni prekršek storjen pred ali po uveljavitvi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Več informacij je dostopnih na povezavi:

https://www.ip-rs.si/novice/posegi-v-informacijsko-zasebnost-posameznikov-ne-smejo-ostati-nekaznovani-zmaga-za-varstva-osebnih-podatkov-informacijski-poobla%C5%A1%C4%8Denec-lahko-%C5%A1e-naprej-sankcionira-kr%C5%A1itve