Vodenje evidence vpogledov v personalne mape

by | Feb 28, 2021 | Novice

Na našem oblaku na naslovu https://datainfo.si/dokument smo v mapo Vzorci in navodila / Kadrovsko področje dodali dokument: DATAINFO.SI – Vzorec – Seznam vpogledov v personalno mapo.docx. Priporočamo, da vzorec opremite z vašimi podatki in imate natisnjenega tam, kjer v kadrovski službi hranite personalne mape. Za podrobnosti se lahko obrnete na nas.

Ali imate v vaših personalnih mapah kopije osebnih izkaznic zaposlenih? Predlagamo vam, da te kopije čimprej uničite, saj je kopiranje osebne izkaznice dopustno le v redkih primerih. Dopustno je, da si za vaše kadrovske potrebe naredite prepis podatkov iz osebne izkaznice zaposlenega.