Informacijski pooblaščenec izvaja poostren nadzor nad izvajanjem videonadzora

by | Apr 30, 2021 | Novice

V preteklih mesecih je Informacijski pooblaščenec poostril nadzor nad preverjanjem zakonitosti izvajanja videonadzora. Spomnimo, o izvajanju videonadzora morajo biti posamezniki obveščeni z ustreznimi opozorilnimi tablami, sprejet mora biti ustrezen pravilnik, voditi pa se mora tudi Evidenca o uporabi videonadzora. Osnutke zahtevane dokumentacije najdete na oblaku v mapi »Videonadzor«, v primeru vprašanj smo vam z veseljem na voljo.

Pri izvajanju videonadzora znotraj delovnih prostorov, moramo biti še posebej previdni, saj je slednje dovoljeno le v izjemnih primerih in sicer, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati interese iz prejšnjega stavka, ne sme pa se izvajati v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. Pred uvedbo videonadzornega sistema se mora delodajalec posvetovati z reprezentativnih sindikatom, pred pričetkom izvajanja videonadzora pa mora delodajalec o uvedbi videonadzornega sistema zaposlene pisno obvestiti.

Pogosto je sporno spremljanje video posnetkov nadzornih kamer v živo npr. preko računalnika ali telefona (spremljanje posnetkov v realnem času). Informacijski pooblaščenec je poudaril, da sicer ni mogoče izključiti možnosti, da zavezanec omogoča spremljanje dogajanja v svojih poslovnih prostorov preko žive slike, vendar bi bilo to potrebno upravičiti z namenom s katerim se videonadzor izvaja. Spremljanje žive slike bi bilo tako dopustno le, če bi bilo to nujno potrebno zaradi varovanja premoženja in zagotavljanja varnosti ljudi, kar pa bi lahko uresničili samo z neprekinjenim spremljanjem žive slike med delovnim procesom s strani pooblaščene osebe na primer varnostnika (in ne občasno spremljanje posnetkov s strani direktorja/ravnatelja). Glede na to, da lahko direktor spremlja prenos žive slike le takrat, ko mu čas to dopušča in se nahaja v svoji pisarni, slednje ne more izpolniti pogoja nujnosti varovanja premoženja in zagotavljanja varnosti ljudi, kar pomeni, da je takšno izvajanje videonadzora v tem delu protipravno, kar se v prekrškovnem postopku Informacijskega pooblaščenca lahko kaznuje z globo.