Predlog ZVOP-2

by | Maj 7, 2021 | Novice

V petek, 30.4.2021 je bil na strani Ministrstva za javno upravo objavljen predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Po preučitvi predloga zakona, ki je trenutno v medresorskem usklajevanju, ugotavljamo, da bodo s tem zakonom konkretizirane določbe Splošne uredbe ter, da se bodo podrobneje uredila še druga področja, ki v Splošni uredbi niso urejena. Ravno na področju izvajanja videonadzora lahko pričakujemo določene zaostritve, podrobneje so na primer urejeni pogoji dopustnosti izvajanja videonadzora, vključno z možnostjo spremljanja žive slike, čas hrambe posnetkov, posodobiti se bodo morala tudi obvestila o izvajanju videonadzora.

Predviden časovni okvir, v roku katerega bi lahko bil ZVOP-2 sprejet, še ni znan, po nekaterih napovedih ga lahko pričakujemo v jeseni. Po trenutnem predlogu, bi naj ZVOP-2 pričel veljati 30 dni od njegovega sprejetja, torej bo čas za implementacijo kratek. Svojim strankam zato svetujemo, da čimprej uredijo dokumentacijo s področja varstva osebnih podatkov, ki jo pripravljamo in preverijo ali imajo na tem področju še kakšno odprto aktivnost. Vzorce dokumentov bomo po sprejetju ZVOP-2 ustrezno prilagodili na nov zakonodajni okvir in vas o morebitnih spremembah tudi obvestili.

Z uveljavitvijo ZVOP-2 lahko pričakujemo predvsem dosledno preverjanje izpolnjevanja zahtev ter posledično tudi povečano izrekanje sankcij za kršitve tako za odgovorne kot za pravne osebe.

Več o spremembah, ki jih predvideva predlog novega zakona, bo na delavnici 11.05.2021 ob 13. uri, predstavil doc. dr. Benjamin Lesjak. Udeležba je za naše stranke brezplačna.

Prijavite se na: https://datainfo.si/seminar-za-vodstvo-2021/.

Predlog ZVOP-2 poiščite na: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=10208.