V veljavo so stopile nove standardne pogodbene klavzule za prenos osebnih podatkov v tretje države

by | Jun 30, 2021 | Novice

Evropska komisija je sprejela nove standardne pogodbene klavzule, ki služijo kot podlaga za prenos osebnih podatkov v tretje države. Spomnimo, prenos osebnih podatkov v tretje države (izven Evropskega gospodarskega prostora) se lahko izvede, v kolikor Evropska unija za to državo odloči, da ta zagotavlja ustrezno stopnjo varstva osebnih podatkov. Ob odsotnosti takšne odločitve Evropske unije, se prenos podatkov lahko izvede ob zagotavljanju ustreznih zaščitnih ukrepov, kot so standardne pogodbene klavzule (tipske pogodbe).

Vsem strankam, ki najemajo storitve obdelave osebnih podatkov v tretjih državah oziroma osebne podatke prenašajo drugim upravljavcem, svetujemo, da čim prej posodobijo obstoječe pogodbe in »stare« pogodbene klavzule zamenjajo z novimi. Skrajni rok za ureditev tega področja je 27.12.2022.

Več informacij je dostopnih na povezavi: https://www.ip-rs.si/novice/veljati-so-za%C4%8Dele-nove-standardne-pogodbene-klavzule-za-prenos-osebnih-podatkov-v-tretje-dr%C5%BEave.