Smernice Informacijskega pooblaščenca o organizaciji dogodkov in varstvu osebnih podatkov

by | Jul 30, 2021 | Novice

Informacijski pooblaščenec je izdal nove smernice o varstvu osebnih podatkov pri organizaciji dogodkov. V smernicah izpostavlja predvsem pomembnost informiranja posameznikov o obdelavi osebnih podatkov (kar je lahko urejeno v Politiki varstva osebnih podatkov). Pomembno je tudi natančno opredeliti kateri osebni podatki so za organizatorja nujno potrebni – gre za podatke, brez katerih izvedba storitve, ki jo želi posameznik in omogoča organizator, ni mogoča. Za druge podatke, ki za izvedbo storitve niso nujno potrebni, mora organizator pridobiti soglasje udeleženca. Pri zbiranju osebnih podatkov je vedno treba spoštovati načelo najmanjšega obsega podatkov, ki zahteva, da se zbirajo le tisti osebni podatki, ki so ustrezni, relevantni in omejeni na to,  kar je potrebno za uresničitev namena, za katerega se obdelujejo.

Več informacij o varstvu podatkov pri organizaciji dogodkov lahko pridobite v Smernicah Informacijskega pooblaščenca, ki so dostopne na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Organizacija%20dogodkov%20in%20varstvo%20osebnih%20podatkov,%20smernice%20IP.pdf