Izrekanje sankcij Informacijskega pooblaščenca

by | Sep 17, 2021 | Novice

Pred kratkim smo vas opozorili, da je Informacijski pooblaščenec izvedel več inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov ter da za kršitve tudi aktivno izreka sankcije.

Vse naše stranke pozivamo, da aktivno pristopijo k ureditvi področja varstva osebnih podatkov ter da opravijo zadolžitve za katere smo se dogovorili. Pri strankah, ki so opravile vse naloge in pripravile (ter sprejele) zahtevano dokumentacijo je priprava odgovora na poziv Informacijskega pooblaščenca veliko enostavnejša ter hitrejša, vsekakor prinaša pa ugodnejšo rešitev zadeve.