Potrdila o izpolnjevanju pogoja PCT

by | Sep 17, 2021 | Novice

15. 9. 2021 je v veljavo stopil nov Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, v nadaljevanju: odlok), ki od določenih delodajalcev zahteva, da pri svojih zaposlenih preverjajo izpolnjevanje pogoja PCT (prebolevnosti, cepljenja ali testiranja). Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2021/1768 pojasnil, da lahko delodajalci, ki morajo pogoj PCT pri zaposlenih preverjati v skladu z odlokom, od svojih zaposlenih zahtevajo vpogled v enega izmed dokazil, navedenih v 2. oziroma 6. členu Odloka. O vpogledu v dokazilo odgovorna oseba naredi zaznamek s katerim zabeleži, da je v dokazilo vpogledala, da je pogoj PCT pri zaposlenemu izpolnjen ter do kdaj je izpolnjen. V skladu z načelom najmanjšega obsega osebnih podatkov posredovanje oziroma hramba dokazil ni zakonita.

Delodajalec mora poskrbeti, da se s podatki o izpolnjevanju pogoja PCT pogoja seznanijo izključno zaposleni pri delodajalcu, ki te podatke potrebujejo v zvezi s svojimi delovnimi nalogami ter posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, nikakor pa ne drugi zaposleni ali druge nepooblaščene osebe. Delodajalec mora poskrbeti, da so podatki ustrezno zavarovani. Kot vedno, morajo biti posamezniki na katere se osebni podatki nanašajo seznanjeni z namenom obdelave osebnih podatkov in drugimi informacijami iz 13. člena Splošne uredbe.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/hramba-dokazil-pct