Informacijski pooblaščenec izrekel globo zaradi neupravičenega razkritja osebnih podatkov

by | Okt 27, 2021 | Novice

V odločbi o prekršku številka 0603-23/2020/17 je Informacijski pooblaščenec obravnaval kršitev varstva osebnih podatkov, v kateri je organizacija svojemu Svetu za namen obravnave poslala osebne podatke posameznice (vključno z zdravstvenimi osebnimi podatki), za posredovanje katerih ni imela ustrezne pravne podlage. Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da Svet za seznanitev z osebnimi podatki posameznice ni imel pravne podlage (niti zakonske, niti soglasja), seznanitev pa prav tako ni bila potrebna za  predmetno obravnavo na Svetu. Za prekršek je informacijski pooblaščenec izrekel globo in sicer 830 eur za kršitelja, 830 eur za odgovorno osebo organizacije ter 4.170 eur za pravno osebo. Vsi navedeni so morali poravnati še sodno takso v vrednosti 10%  izrečene globe.