Prejeli smo zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. Kako ukrepati?

by | Okt 27, 2021 | Novice

Pred posredovanjem osebnih podatkov morate vedno najprej identificirati osebo, ki je na vas naslovila zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. Identiteto posameznika preverite na podlagi osebnih podatkov, ki jih že imate (npr. v svojih bazah kontaktov preverite, kaj o tej osebi že veste), v kolikor pa o identiteti osebe niste prepričani, jo prosite, da vam predloži dokaze oziroma uradne listine, ki izkazujejo resničnost navedenih osebnih podatkov (npr. prosite za vpogled v osebno izkaznico, …). Osebne podatke lahko posredujete šele, ko ste popolnoma prepričani o identiteti prosilca.

Za vsako posredovanje osebnih podatkov mora obstajati ustrezna pravna podlaga (zakonska pravna podlaga, pogodba, soglasje, …). Spomnimo, vsak posameznik ima pravico dostopati do lastnih osebnih podatkov ter do osebnih podatkov svojega otroka (pod pogojem, da mu starševska skrb ni bila odvzeta). V kolikor vam pravna podlaga za posredovanje podatkov ni znana, lahko pozovete prosilca, naj svoj zahtevek upre na ustrezno pravno podlago (oziroma vam vsaj poda več informacij, ki bi vam pri iskanju pravne podlage lahko koristile). V dvomu se posvetujte s svojo Pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov.

Ob posredovanju osebnih podatkov upoštevajte še načelo najmanjšega obsega podatkov, po katerem morajo osebni podatki biti ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Navedeno pomeni, da ne posredujete podatkov, ki jih prosilec za uresničitev svojega namena ne potrebuje.

V dvomu se, še pred posredovanjem osebnih podatkov, obrnite na svojo Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.