Sprememba pravilnika o izvajanju sistematskih pregledov za osnovne in srednje šole

by | Okt 27, 2021 | Novice

Opozarjamo vas na spremembo Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki po novem v svoji 2.c točki pod naslovom “Preventivno zdravstveno varstvo učencev, dijakov in mladostnikov do dopolnjenega 19. leta starosti” ter podnaslovom “Preventivni pregledi učencev v drugem, četrtem, šestem in osmem razredu osnovne šole” določa:

“Na preventivne preglede učencev, ki se izvajajo v drugem, četrtem, šestem in osmem razredu osnovne šole, učenca pisno vabi izvajalec Programa ZDAJ (Program preventivnega zdravstvenega varstva za otroke in mladostnike – Program ZDAJ – Zdravje danes za jutri) preko šole ali sam v primeru, ko se učenec ni udeležil pregleda v terminu za učence njegovega oddelka. Izvajalec Programa ZDAJ šoli v tiskani obliki posreduje vabilo za učence, informacije o pregledu in cepljenju, obrazce za privolitev za cepljenje ter vprašalnike, na katere odgovorijo starši ali skrbniki in jih učenec skupaj z zdravstveno kartico in s cepilno knjižico prinese na pregled. Izvajalec programa ZDAJ se s šolo dogovori o izvedbi preventivnega pregleda učencev. Učenci se organiziranega pregleda udeležijo v spremstvu strokovnega delavca šole.”

Določba, ki je določala, da lahko šola dispanzerjem in ordinacijam posreduje poimenske sezname učencev (ime in priimek učenca, naslov in razred) je bila s spremembo razveljavljena. Podobno velja tudi za sistematske preglede dijakov, do dopolnjenega 19. leta starosti oziroma dijakov, ki se izvajajo v prvem in tretjem letniku srednje šole.

Pravilnik je dostopen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=NAVO59, mnenje Informacijskega pooblaščenca številka 07120-1/2021/484, pa je dostopno na povezavi https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/posredovanje-podatkov-za-izvajanje-preventivnega-zdravstvenega-varstva