Brezplačna predavanja SAFE.SI

by | Nov 30, 2021 | Novice

ukrepanju ob zaznavi spletnega nasilja na šoli. Sodelovala je tudi Nina Babič, šolska psihologinja na OŠ Martina Konšaka v Mariboru. Posnetek predavanja je dosegljiv na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=VpFW6RNQe2Y&ab_channel=Safe.si

V sredo 1.12.2021 ob 18. uri pa si lahko pogledate spletno predavanje na temo varne uporabe interneta v vrtcu. Sodelovala bosta Safe.si predavatelja Marko Puschner in dr. Benjamin Lesjak, ki bosta govorila o pomenu pravilnega vključevanja teme varne rabe interneta v vzgojni proces v vrtcu in o pravnih vidikih uporabe sodobnih IKT naprav in interneta pri delu v vrtcu. Posnetek predavanja bo dosegljiv na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=uQWLeeINL1E&ab_channel=Safe.si