Informacijski pooblaščenec izdal smernice – šolstvo

by | Nov 30, 2021 | Novice

V mesecu novembru je informacijski pooblaščenec s področja šolstva izdal dvoje smernic.

V smernicah za skladno uporabo informacijskih rešitev v šolstvu so pojasnjeni osnovni pojmi varstva osebnih podatkov, nameni in pravne podlage osebnih podatkov, pogodbena obdelavo osebnih podatkov, iznos v tretje države, naloge pooblaščene osebe, obveznost vodenja evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov ter kršitve varstva osebnih podatkov. Smernice so dosegljive na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice%20za%20skladno%20uporabo%20IT%20re%C5%A1itev%20v%20%C5%A1olstvu.pdf

V smernicah o preverjanju PCT pogoja za šole je pojasnjeno, ali je odloke vlade glede izpolnjevanja pogoja PCT treba spoštovati, ali lahko šola pogoj PCT preveri pri svoji zaposlenih ter na kakšne način lahko to stori, ali lahko šola hrani seznam zaposlenih, ki izpolnjujejo pogoj PCT, ali lahko šola vpogleda v dokazilo glede izpolnjevanja pogoja PCT učencev in dijakov/študentov in udeležencev izobraževanja odraslih/obiskovalcev šole ter ali sme šola hraniti evidenco glede opravljenih samotestiranj. Smernice so dosegljive na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice%20PCT%20za%20%C5%A1ole.pdf