Obdelava osebnih podatkov osnovnošolcev, ki ne nosijo zaščitnih mask

by | Dec 2, 2021 | Novice

V Sklepu o ustavitvi inšpekcijskega nadzora po ZIN številka 0610-305/2021/6 z dne 25. 10. 2021 je Informacijski pooblaščenec obravnaval sum kršitve varstva osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov učencev, ki v šoli ne nosijo zaščitnih mask. Upravljavec (osnovna šola) je na poziv Informacijskega pooblaščenca pojasnil, da učitelj, v primeru neustreznega nošenja zaščitne maske, učenca najprej opozori, ob nadaljnjem nasprotovanju pa o tem pisno seznani ravnateljico, ki nato pozove razrednika, da se z učencem (po potrebi tudi s starši) dodatno pogovori, kar za dosego namena praviloma zadostuje. Informacijski pooblaščenec je v inšpekcijskem postopku ugotovil, da se v konkretnem primeru osebni podatki otrok, ki ne nosijo zaščitnih mask, obravnavajo v postopku izrekanja vzgojnega opomina (na podlagi 60.f člena Zakona o osnovni šoli), kot šolskega vzgojnega ukrepa, določenega z zakonom. Učitelji, ki si pri izvajanju pouka pribeležijo, kateri učenci mask ne nosijo ter o tem obvestijo ravnateljico in razrednika, s tem izvajajo vzgojno izobraževalno delo pri izrekanju vzgojnega opomina. Ločena, samostojna zbirka osebnih podatkov (otrok, ki maske ne nosijo) v konkretnem primeru ni nastala, vendar se podatki obdelujejo kot zapisi, zabeležke ter obrazci v okviru izrekanja vzgojnih ukrepov. Informacijski pooblaščenec je ugotovil, da ima upravljavec kot delodajalec odgovornost,  da zagotavlja varno in zdravo delovno okolje ter da učence usmerja v spoštovanje pravil, med drugimi tudi v nošenje mask, kar je določeno v odloku ter je tudi priporočilo Nacionalnega instituta za javno zdravje in ministrstev ter posledično tudi v šolskih pravilih. Informacijski pooblaščenec kršitve varstva osebnih podatkov v konkretnem primeru ni zaznal, zato je ustavil inšpekcijski postopek.

Sklep je dostopen na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/praksa-ip