Rok veljavnosti soglasja za obdelavo osebnih podatkov v šolstvu

by | Dec 20, 2021 | Novice

Informacijski pooblaščenec je izdal mnenje številka 07120-1/2021/574, v katerem je odgovoril na vprašanje, ali se lahko soglasja za obdelavo osebnih podatkov v šolstvu zbirajo za obdobje celotnega šolanja, ali jih je potrebno zbirati vsako šolsko leto.

6. člen Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja določa, da »za osebne podatke, za katere se starši učencev s pisno privolitvijo strinjajo, da so javno dostopni, ker po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost učencev (npr. razstave izdelkov učencev, skupinski posnetki učencev na fotografijah, videoposnetki, zvočni ali filmski posnetki javnih nastopov učencev na prireditvah, ipd.), šola pridobi pisno soglasje staršev za celo šolsko leto. Iz soglasja mora biti razvidno, za kakšne fotografije, snemanja in intervjuje gre, na kakšen način oziroma za kakšne namene se bodo le-ti uporabljali in koliko časa se bodo shranjevali.«

Informacijski pooblaščenec je pojasnil, da niti iz Pravilnika, niti iz Splošne uredbe ne izhaja, da se soglasja ne bi mogla pridobiti za daljšo obdobje – torej za obdobje celotnega šolanja. Vendar mora biti posameznik jasno seznanjen, za kakšno obdobje daje svojo privolitev. Pri tem Informacijski pooblaščenec pojasnjuje tudi, da mora šola poskrbeti, da vsa soglasja izpolnjujejo pogoje iz Splošne uredbe ter da od staršev v primeru spremembe namena obdelave pridobi nova soglasja.

Mnenje Informacijskega pooblaščenca je dosegljivo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/soglasje-star%C5%A1ev-v-%C5%A1oli-za-ve%C4%8D-let-1637913681.