Javno razkritje elektronskega naslova člana sveta zavoda

by | Jan 4, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2021/2603 z dne 29.12.2021 pojasnil, da posamezniki, ki so člani sveta zavoda, v okviru svojega delovanja v zavodu, ne zastopajo lastnih interesov, ampak kot posamezniki opravljajo neko vrsto javno funkcijo tega organa in delujejo v imenu ter za račun zavoda. Navedeno pomeni, da osebni podatki kot so imena in priimki članov zavoda v tej vlogi niso varovani osebni podatki.

Med tem pa elektronski naslovi sveta zavoda, ki predstavljajo osebne podatke, ne sodijo med prosto dostopne informacije javnega značaja, kar pomeni, da so lahko elektronski naslovi članov sveta zavoda javno objavljeni le na podlagi dopustne pravne podlage (na primer veljavne privolitve posameznika).

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/javno-razkritje-elektronske-po%C5%A1te-1641285072