Sum nepooblaščenega dostopa do zdravstvenih osebnih podatkov in pravica dostopa

by | Jan 4, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka  07121-1/2021/2585 z dne 24.12.2021 pojasnil, da pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, temu ne omogoča, da bi se seznanil s podatkom kateri izmed zaposlenih zdravstvene organizacije, so se seznanili z njegovimi zdravstvenimi osebnimi podatki. Posameznik torej ne more zahtevati, da mu zdravstvena organizacija predloži imena in priimke vseh, ki so dostopali do njegovih osebnih podatkov, bi pa morebitne neupravičene vpoglede znotraj upravljavca, lahko preverjal Informacijski pooblaščenec v okviru inšpekcijskega postopka.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/dostop-do-podatkov-o-dostopu-do-va%C5%A1ih-osebnih-podatkov-1641285772