Prenova privolitev staršev v vrtcu

by | Jan 19, 2022 | Novice

S strani nekaterih vrtcev smo bili obveščeni, da so prejeli poziv Informacijskega pooblaščenca k preveritvi obrazcev s privolitvami staršev. Poziv med drugim zahteva, da »morajo  biti posamezni nameni za obdelavo osebnih podatkov otrok natančno opredeljeni in da se za vsak namen posebej poda ločena privolitev npr. uporaba fotografij otrok za različne namene, kot so: predstavitev vrtca staršem, potrebe kronike vrtca, potrebe priprave poročila vrtca, izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, posredovanje fotografij med starši skupine, objava fotografij javnih nastopov na družbenih medijih, itd.).«

Na podlagi navedenega bomo posodobili obrazec privolitve za starše ter pripravili osnutek odgovora Informacijskemu pooblaščencu, ki ga morajo vrtci poslati do konca meseca februarja 2022.