Kršitev varstva osebnih podatkov

by | Mar 1, 2022 | Novice

Iz prakse Informacijskega pooblaščenca izhaja, da je v odločbi o prekršku številka 0603-68/2021/3 z dne 21. 12. 2021 obravnaval kršitev nezadostnega zavarovanja osebnih podatkov. Kršitelj je listine in druge nosilce osebnih podatkov, pri prenašanju izven prostorov sedeža, pustil brez nadzora za sedežem v osebnem avtomobilu in tako ni zagotovil organizacijskih, tehničnih in logično-tehničnih ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov posameznikov. Nosilci osebnih podatkov so bili ukradeni, kar je povzročilo nepooblaščen dostop in izgubo osebnih podatkov.

Tudi ko delate od doma oziroma, ko osebne podatke prenašate iz sedeža vaše organizacije, morate osebne podatke v vsakem trenutku zavarovati na način, ki učinkovito prepreči nepooblaščen dostop oziroma izgubo osebnih podatkov.

Odločbe o prekšrkih so dosegljive na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/praksa-ip