Obdelava osebnih podatkov v delovnem razmerju

by | Mar 1, 2022 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje ali bi delodajalec lahko sistem evidentiranja delovnega časa nastavil tako, da bi se na rojstni dan zaposlenega ob evidentiranju prihoda na delo na ekranu zraven evidenčnih podatkov pripisalo še voščilo “Vse najboljše!”. Za izpis čestitke na ekranu je torej nujna obdelava podatka o rojstvu posameznika.

Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da mora upravljavec za vsako obdelavo osebnih podatkov razpolagati z dopustno pravno podlago. 48. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da se osebni podatki delavcev lahko “zbirajo, obdelujejo, uporabljajo in posredujejo tretjim osebam samo, če je to določeno s tem ali drugim zakonom ali če je to potrebno zaradi uresničevanja pravic in obveznosti iz delovnega razmerja ali v zvezi z delovnim razmerjem.”

Pri vsaki obdelavi osebnih podatkov v delovnem razmerju mora delodajalec opraviti presojo, ali je takšna obdelava povezana z delovnim razmerjem, konkretneje ali je izpis čestitke aktivnost, ki je povezana z uresničevanjem pravic in obveznosti iz delovnega razmerja. V nasprotnem primeru, bi obdelava lahko temeljila na privolitvi zaposlenega. Privolitev mora biti dana prostovoljno, njena zavrnitev pa ne sme imeti nikakršnih negativnih vplivov na delovno razmerje.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dosegljivo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/izpis-%C4%8Destitke-ob-registraciji-delovnega-%C4%8Dasa-1645698117