Obdelava osebnih podatkov pri zdravstvenih pregledih zaposlenih ter pri zunanjih izvajalcih varnosti in zdravja pri delu

by | Mar 15, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2022/37 obravnaval vprašanje ali se izvajalci zdravstvenih pregledov ter zunanji izvajalci varnosti in zdravja pri delu štejejo za pogodbene obdelovalce. Vprašanje je relevantno zaradi obveznosti upravljavca, da svoje pogodbene obdelovalce zaveže k spoštovanju določil varstva osebnih podatkov.

Pri presoji ali gre za pogodbenega obdelovalca se morate vprašati, ali bi lahko posamezno obdelavo osebnih podatkov izvajali sami (npr. sami lahko izvajamo videonadzor, hrambo podatkov, …), ali je pogodbeni obdelovalec vezan na vaša navodila glede obdelave osebnih podatkov ter ali je primarni namen najema storitve subjekta katero od dejanj obdelave osebnih podatkov (npr. hramba). Pritrdilni odgovori na ta vprašanja nakazujejo, da bi lahko šlo za pogodbenega obdelovalca. Dejstva, da subjekta glede obdelave osebnih podatkov zavezuje zakonodaja, da se osebni podatki obdelujejo v majhen obsegu ter da je obdelava zgolj posledica najetja storitve in ne njen namen nakazujejo, da ne gre za pogodbeno obdelavo. 

Izvajalec periodičnih zdravstvenih pregledov se ne šteje za pogodbenega obdelovalca, saj gre za (z zakonom) regulirano dejavnost, ki je upravljavec osebnih podatkov sam ne more izvajati. Izvajalec zdravstvenih pregledov se šteje za samostojnega upravljavca, saj pravno podlago črpa iz lastne zakonodaje ter obdelavo podatkov izvaja v skladu s pravili medicinske stroke.

Podobno velja tudi za zunanjega izvajalca usposabljanj za varnost in zdravje pri delu, saj primarni namen storitve ni obdelava osebnih podatkov. Za izvedbo usposabljanj so seveda potrebni določeni osebni podatki zaposlenih, saj jih ni mogoče izvesti anonimno.

Za pomoč pri identifikaciji pogodbenih obdelovalcev se obrnite na svojo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/izvajalec-zdravstvenih-pregledov-in-zunanji-izvajalec-varnosti-in-zdravja-pri-delu-kot-obdelovalca-1642667747. Za dodatne informacije o pogodbeni obdelavi vas vabimo k prebiranju Smernic Informacijskega pooblaščenca o (pogodbeni) obdelavi osebnih podatkov, ki je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/smernice/Smernice_o_pogodbeni_obdelavi_web.pdf