Kršitev varstva osebnih podatkov

by | Apr 5, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v odločbi o prekršku številka 0603-3/2022/5 z dne 21. 2. 2022 obravnaval kršitev nezadostnega zavarovanja osebnih podatkov. Podjetje je (kot upravljavec) za izvedbo nagradne igre pooblastilo pogodbenega obdelovalca, na katerega je preneslo tudi odgovornost za zakonito obdelavo osebnih podatkov. Obdelovalca podatkov je k varstvu osebnih podatkov zavezalo tudi s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Kršitev varstva osebnih podatkov je storil programer pogodbenega obdelovalca, s tem da ni poskrbel, da bi bil dostop do osebnih podatkov udeležencev na spletu dostopen samo pooblaščenim osebam (npr. z zagotovitvijo uporabniškega imena in gesla, ali na drug ustrezen način). Programer obdelovalca prav tako ni poskrbel, da bi se povezava po zaključku nagradne igre izbrisala, kar je rezultiralo v možnosti nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov (imen, priimkov in naslovov prebivališča) 502 udeležencev nagradne igre, njihovega nepooblaščenega prevzema in nadaljnjega reproduciranja.

Odločbe o prekšrkih so dosegljive na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/praksa-ip

Iz obravnavanega primera razberemo dva pomembna vidika. Prvi vidik se nanaša na zagotovitev organizacijskih, tehničnih in logično-tehničnih ukrepov. Na varstvo osebnih podatkov moramo biti pozorni na vsaki stopnji obdelave. Vedno moramo poskrbeti, da so osebni podatki ustrezno varovani in dostopni le pooblaščenim osebam. Prav tako je treba spoštovati načelo najmanjšega obsega podatkov in obdelovati le tiste podatke, ki so za dosego namena nujno potrebni.

Drug vidik se nanaša na ureditev pogodbene obdelave. Splošna uredba določa, da upravljavec sodeluje izključno s pogodbenimi obdelovalci, ki izpolnjujejo zahteve varstva osebnih podatkov. Bistveno je, da z vsemi svojimi pogodbenimi obdelovalci sklenete pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, s katero jih zavežete k varstvu osebnih podatkov. Kot vidimo iz danega primera, se lahko z njo na pogodbenega obdelovalca prenese tudi odgovornost za morebitno kršitev varstva osebnih podatkov.