Pregled mobilnega telefona učenca v šoli

by | Apr 5, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v svojem mnenju številka 07121-1/2022/251 odgovoril na vprašanje ali lahko učiteljica od učenca zahteva, da ji ta pokaže fotografije in videoposnetke na svojem telefonu. Informacijski pooblaščenec pojasnjuje, da pregled vsebine mobilnega telefona učenca ne pomeni nujno obdelave osebnih podatkov, lahko pa pomeni poseg v pravico do zasebnosti, ki je zagotovljena s 35. členom Ustave Republike Slovenije. Informacijski pooblaščenec je še pojasnil, da lahko učiteljica telefon učenca pregleda le na podlagi njegove privolitve, oziroma da lahko do podatkov v telefonu (brez privolitve) dostopa le v izjemnih, posebej utemeljenih okoliščinah, npr. ko bi šlo za varovanje zdravja ali življenje otroka. 

Informacijski pooblaščenec učiteljem svetuje, da ob začasnem odvzemu telefona, učenca pozovejo, naj tega izklopijo/zaklenejo, da se ne bi slučajno nepooblaščeno seznanili z morebitnimi osebnimi podatki. 

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je dostopno na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/pregled-mobilnega-telefona-u%C4%8Denca-v-%C5%A1oli-1646381047