Obdelava zasebne telefonske številke zaposlenega

by | Apr 20, 2022 | Novice

Na Informacijskega pooblaščenca je bilo naslovljeno vprašanje, ali je zaposleni dolžan delodajalcu zagotoviti svojo zasebno telefonsko številko. Delodajalec je preko službenih elektronskih naslovov zaposlene pozval, naj mu za namen zagotovitve dvostopenjske identifikacije, ki bi prinesla večjo informacijsko varnost, sporočijo svojo telefonsko številko. Zaposleni bi ob prijavi v sistem vnesel prvo geslo, ki bi ostalo enako, nato pa preko sporočila na telefonsko številko (SMS) prejel geslo, ki bi se vsakič spremenilo.

V mnenju številka 07121-1/2022/257 je Informacijski pooblaščenec ponovno pojasnil, da zakonodaja ne nudi pravne podlage za obdelavo zasebne telefonske številke zaposlenih. Zasebna telefonska številka zaposlenih se v delovnih razmerjih sicer lahko zbira (npr. za namen lažje komunikacije), vendar mora biti podaja privolitve zaposlenega izključno prostovoljna (kar pomeni, da jo delavec lahko zavrne in kadarkoli prekliče). Delovna sredstva mora zagotoviti delodajalec in ne delavec. Če delavec svojih delovnih sredstev delodajalcu ne želi dati na razpolago, to v nobenem primeru ne sme vplivati na delovno razmerje, ampak mu mora delodajalec (če je mnenja, da je to za opravljanje dela nujno) zagotoviti delovna sredstva.

Ne smemo pa pozabiti tudi na ustrezno informiranje posameznikov. V skladu s 13. členom Splošne uredbe mora upravljavec ob pridobitvi osebnih podatkov posameznike seznaniti z namenom zbiranja osebnih podatkov, obdobje hrambe podatkov, o pravicah in drugih informacijah v skladu z navedenim členom.

Celotno mnenje Informacijskega pooblaščenca je na voljo na povezavi: https://www.ip-rs.si/mnenja-gdpr/zahteva-po-zasebni-telefonski-%C5%A1tevilki-zaradi-dostopa-do-slu%C5%BEbene-e-po%C5%A1te-1647519728

Nujno je, da izpolnite svojo obveznost informiranja ter svoje zaposlene seznanite z informacijami po 13. členu. V ta namen vas na našem portalu čaka dokument z naslovom “DATAINFO.SI Obvezno obvestilo upravljavca zaposlenim osnutek”. Obvestilo zaposlenim posredujte na običajen način, kot druge dokumente (preko elektronske pošte, z objavo na internetu, …) nato pa ga skupaj s preostalimi pravilniki hranite na mestu, ki je vedno dostopno zaposlenim.