Izrečena visoka globa zaradi nepravilnega izvajanja videonadzora

by | Maj 4, 2022 | Novice

Informacijski pooblaščenec je v odločbi o prekršku številka 0603-1/2021/8 z dne 24. 3. 2022 obravnaval kršitev nezakonitega izvajanja videonadzora v notranjosti prostorov organizacije.

Spomnimo, v skladu s 77. členom ZVOP-1 je izvajanje videonadzora v notranjosti delovnih prostorov dopustno le v izjemnih primerih, kadar je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti, tega namena pa ni možno doseči z milejšimi sredstvi. Videonadzor se lahko izvaja le glede tistih delov prostorov, kjer je potrebno varovati zgoraj omenjene interese, prepovedano pa ga je izvajati v delovnih prostorih izven delovnega mesta, zlasti v garderobah, dvigalih in sanitarnih prostorih. Pred začetkom izvajanja videonadzora morajo biti zaposleni pisno obveščeni o njegovem izvajanju.

Kršitelj je videonadzor izvajal znotraj delovnih prostorov in sicer je nadzoroval proizvodne hale, polnilnice, prehode ter prostore jedilnice, pri čemer pa izvajanje videonadzora ni bilo nujno potrebno za zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja, ali za varovanje tajnih podatkov ter poslovne skrivnosti. Kršitelju se je očitalo, da bi varnost ljudi in premoženja, ki se nahaja v omejenih prostorih, lahko dosegel z milejšimi in učinkovitejšimi sredstvi kot s stalnim videonadzorom, na primer:

  • s sprejetjem ustreznih organizacijskih ukrepov za zagotovitev varnosti zaposlenih in premoženja (navodili delavcem),
  • videonadzorom, ki bi zajemal le vstope v prostore,
  • z zaklepanjem prostorov, ko v njih ni zaposlenih,
  • alarmnim sistemom, …

Za kršitev nezakonitega izvajanja videonadzora je bila izrečena globa:

  • odgovorni osebi pravne osebe (direktorju): 1.250 EUR + 115 EUR sodne takse
  • pravni osebi (organizaciji): 4.170 EUR + 447 EUR sodne takse.

Ugotovljeno je bilo tudi, da je kršitelj videonadzor izvajal, ne da bi o tem objavil obvestilo, ki bi vsebovalo informacije po 74. členu ZVOP-1. Spomnimo, v skladu s 74. členu ZVOP-1 mora obvestilo o izvajanju videonadzora vsebovati naslednje informacije:

  1.     da se izvaja videonadzor;
  2.     naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja;
  3.     telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Za kršitev izvajanja videonadzora brez objavljenega opozorila  je bil izrečen opomin. V skladu s Splošno uredbo se priporoča, da obvestilu o izvajanju videonadzora dodate tudi povezavo ali QR kodo do Politike zasebnosti.

Odločbe o prekšrkih so dosegljive na povezavi: https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/praksa-ip