Sprememba pravilnika o dokumentaciji v vrtcih

by | Maj 4, 2022 | Novice

Pravilniku o dokumentaciji v vrtcih je bil dodan 4.a člen, ki pod dokumentacijo, ki jo vodi vrtec, dodaja tudi potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka. Nov člen določa, da morajo pred vključitvijo otroka v vrtec starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda izbrani pediater (predloga potrdila je vsebovana v prilogi pravilnika). Člen določa tudi sankcije za primer, ko je iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka razvidno, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa zato ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja, kot to določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni.

Sprememba pravilnika je bila 15. 4. 2022 objavljena v Uradnem listu št. 52/2022 in je že v veljavi. Pravilnik je dostopen na povezavi: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=”PRAV11380